СУ прави конкурс за избор на домови съвети в общежитията

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Да са студенти или докторанти в СУ “Св. Климент Охридски”, настанени на общежитие;
2. Да познават нормативната уредба, свързана с функционирането на общежитията и домовите съвети – наредбата за ползване на студентските общежития и столове и правилника за ползване на студентски общежития на СУ;

Студентските домови съвети се избират на общо събрание (ОС) на живущите студенти и докторанти в блока (входа) на общежитието към момента напровеждане на избора за срок от една учебна година.

Документи ще се приемат до 16.03.2012г.

След изпращане на заявлението следва да получите отговор за потвърждение.

Всички нужни документи могат да бъдат намерени на сайта на СС към СУ.

Етикети: ,

За автора:

е написал 205 статии в този сайт.

Остави коментар

Можете да вземете своя граватар от тук!

© 2019 StudentCity.bg. Всички права запазени!
developed by dilana.in