Държавна гаранция за студентските кредити

Над 40 млн. лв. е държавната гаранция за отпускане на кредити за студенти и докторанти, реши кабинетът. В изпълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти с Решение на Министерския съвет от 8 юли 2010 г.е одобрен общ размер на средствата за държавните гаранции, които могат да се издават през 2011 г. от името и за сметка на държавата по Закона за кредитиране на студенти и докторанти. Съгласно § 17, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. в рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да издава гаранции от името и за сметка на държавата по Закона за кредитиране на студенти и докторанти в общ размер до 40,1 млн. лв. Чрез гаранцията, банките, които са сключили договори с образователното министерство, ще са сигурни, че при проблеми с изплащането, те ще могат да покрият загубите си.
Целта на студентското кредитиране е всички да имат равен достъп до образование – сумите могат да се ползват за плащане на таксите или за издръжка по време на следването.

За автора:

е написал 10 статии в този сайт.

Остави коментар

Можете да вземете своя граватар от тук!

© 2019 StudentCity.bg. Всички права запазени!
developed by dilana.in