Стипендии за студенти и ученици в Дряново

Започна приемът на документи за стипендия „Архимандрит Максим Райкович“. Тя се дава на жители на община Дряново.

До 15 юли в администрацията на местния парламент се приемат мотивационни писма, удостоверения за отличен успех, уверения за липса на наложени наказания в съответното учебно заведение и копия от получени грамоти, сертификати и награди.

Учениците, които желаят да кандидатстват за стипендия „Архимандрит Максим Райкович”, не само трябва да са жители на община Дряново, но и да учат там.

Другите изисквания са успех най-малко 5,50, получени награди от олимпиади, състезания и конкурси, обществена ангажираност.

За стипендията „Архимандрит Максим Райкович” могат да кандидатстват и студенти от Дряново.

Етикети:

За автора:

е написал 46 статии в този сайт.

Остави коментар

Можете да вземете своя граватар от тук!

© 2019 StudentCity.bg. Всички права запазени!
developed by dilana.in