Търсят се доценти в Медицински университет, София

Медицински факултет, обявява конкурс за един  доцент в област на висше образование „

– „Здравеопазване и спорт” по професионално направление
– „Медицина” и научна спе­циалност „Белодробни болести” за нуждите на Клиничен център  по Белодробни болести на база СБАЛББ „Св. София”

Документи и справки – София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов” №19, СБАЛББ „Св. София”, База1-втори етаж, канцелария-Нели Петрова, тел.02/805 4241.

За автора:

е написал 19 статии в този сайт.

Остави коментар

Можете да вземете своя граватар от тук!

© 2019 StudentCity.bg. Всички права запазени!
developed by dilana.in