Обявен е конкурсът за годишни награди на Алма Матер

РЕКТОРЪТ на СУ „Св. Климент Охридски” ОБЯВЯВА КОНКУРС за Годишните награди на Алма Матер по повод патронния празник на Университета – 25 ноември

Награди се отпускат на учащите се за постигнати успехи в учебната, научноизследователската, спортната и други дейности (образователна, културна, изкуство и т.н.), които съдействат за повишаване на авторитета и престижа на Университета (наградите за спортна дейност не могат да са повече от 10 %).
Награди се отпускат само на учащи се от редовна форма на обучение, записани за съответния семестър, но не по-късно от края на месеца, предхождащ месеца, в който се провежда държавният изпит или защитата на дипломната работа.
Студентът / докторантът трябва да е постигнал признат успех в учебната, научноизследователската, спортната и други дейности, които съдействат за повишаване на авторитета и престижа на Университета.
Успехът (постижението) се удостоверява с документ (грамота, диплома, публикация или покана за публикация, референция, свидетелство, сертификат, диплома или друг документ, удостоверяващ постигнатия резултат).

Повече подробности за конкурсът потърсете тук.

За автора:

е написал 19 статии в този сайт.

Остави коментар

Можете да вземете своя граватар от тук!

© 2019 StudentCity.bg. Всички права запазени!
developed by dilana.in