Техническият колеж в Ямбол бе преобразуван във висше учебно заведение

Колежът, който е в структурата на Тракийския университет в Стара Загора, става факултет „Техника и технологии“ на висшето училище.

В него ще се води обучение за придобиване на степен „бакалавър“.

Въпреки промяната на структурата, изучаваните специалности се запазват същите. Студентите ще имат възможност да следват „дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“, „автотранспортна и земеделска техника“, „автоматика, информационна и управляваща техника“, „електротехника“,  „топлоснабдяване и газоснабдяване“ и „технология на храните“.

Според кмет на Ямбол Георги Славов новият факултет ще даде допълнителна перспектива за развитието на града.

„Промяната разкрива допълнителни възможности да задържим младите хора в Ямбол, а градът ни се нуждае от техния потенциал“, добавя той.

Предложението за преобразуване бе направено от академичното ръководство на Тракийския университет и е подкрепено с положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.

За автора:

е написал 205 статии в този сайт.

Остави коментар

Можете да вземете своя граватар от тук!

© 2019 StudentCity.bg. Всички права запазени!
developed by dilana.in