Фотоконкурс „Биоразнообразието през обектива“ за студентите от СУ

Фотоконкурс „Биоразнообразието през обектива“ организират Факултетният студентски съвет на Биологическия факултет, на Факултета по класически и нови филологии и Студентският съвет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Конкурсът и изложбата се провеждат по повод Международния ден на биоразнообразието – 22 май. Те имат за цел да припомнят на хората за красотата на природата, от къде произлизат, кои са и какво би било бъдещето без природата. Околната среда е крехка материя, толкова, че дори изчезването на един вид би довело до сериозни екологични проблеми.

Право на участие в конкурса има всеки студент или докторант от СУ „Св. Климент Охридски”, който към момента на записването си за участие е с непрекъснати права.

Записването за участие в конкурса става онлайн, като за записан се счита участник, който е изпратил поне 3 снимки чрез обявената електронна поща, име, презиме и фамилия, факултет, специалност и факултетен номер. Всеки участник има право да изпрати повече от 1 снимка за всяка категория. Чрез записването си за участие, всеки участник се съгласява с настоящите условия и правила за участие в конкурса.

Всички получени снимки ще бъдат разпределени в 3 категории: животни, растения и пейзажна снимка, като за всяка ще бъде излъчен по 1 победител.

Снимките ще бъдат оценени от четиричленна комисия по следните критерии: тематичност (до колко снимката отговаря на зададената тема), художественост (композиция, уловена емоция, цветове и пр.), техничност (качество на изображението, подход при заснемането, оригиналност), както и видово разнообразие (какви и колко видове присъстват на снимката, статут на видовете). Оценяването ще бъде извършено по скалата от 1 до 10, като най-високата оценка е 10, а най-ниската 1.

На 22.05.2013г. след подбор, извършен от комисията, ще бъдат обявени 40-те най-добри снимки (10 снимки от категория „Пейзаж“ и по 15 снимки от категориите „Животни“ и „Растения“) и публикувани на официалната facebook страница на Биологическия факултет.

40-те избрани снимки ще бъдат подредени в изложби в Биологическия факултет и в Ректората на Софийския университет на 22.05.2014 г.

Тримата излъчени победители (по един за всяка категория) ще бъдат наградени с ваучери на стойност 200 лева, с които могат да закупят фототехника или фотоконсумативи.

 

За автора:

е написал 95 статии в този сайт.

Остави коментар

Можете да вземете своя граватар от тук!

© 2019 StudentCity.bg. Всички права запазени!
developed by dilana.in