Летен семинар на тема „Устойчиво управление на енергийния сектор” ще се проведе в НБУ

Летен семинар на тема „Устойчиво управление на енергийния сектор” ще се проведе в Нов български университет на 27 юни,  от 11 час в Корпус 1, зала 020.

Целта на семинара е да събере утвърдени експерти от бизнеса, регулацията и университетската среда, които да поставят на обсъждане най-важните проблеми, така както ги виждат, и да се проведе дискусия за тяхното решаване.

Лекторите на конференцията са хора с богат опит в управлението и регулацията на енергетиката, инвестициите, публичните финанси, политиката. Чрез събирането на експерти от бизнеса, политиката и регулаторите, летният семинар „Устойчиво управление на енергийния сектор“ трябва да препотвърди ключовите проблеми пред сектора и да посочи пътищата за тяхното решаване. Това е възможно единствено чрез задълбочено дискутиране на интересите и стратегиите на всички заинтересовани страни, които в открит дебат да очертаят линиите на конфликт и съгласие помежду си.

За автора:

е написал 95 статии в този сайт.

Остави коментар

Можете да вземете своя граватар от тук!

© 2019 StudentCity.bg. Всички права запазени!
developed by dilana.in