В НБУ ще се проведе летен семинар на тема „Устойчиво управление на енергийния сектор“

В Нов български университет на 27. юни ще се проведе летен семинар на тема „Устойчиво управление на енергийния сектор. Целта на семинара е събирането на утвърдени експерти от бизнеса, регулацията и университетската среда, които да поставят на обсъждане най-важните проблеми така,  както ги виждат и да се проведе дискусия за тяхното решаване.

Лекторите на конференцията са хора с богат опит в управлението и регулацията на енергетиката, инвестициите, публичните финанси, политиката.  Чрез събирането на експерти от бизнеса, политиката и регулаторите летният семинар „Устойчиво управление на енергийния сектор“ трябва да препотвърди ключовите проблеми пред сектора и да посочи пътищата за тяхното решаване. Това е възможно единствено чрез задълбочено дискутиране на интересите и стратегиите на всички заинтересовани страни, които в открит дебат да очертаят линиите на конфликт и съгласие помежду си.

Организатор е департамент „Бизнес администрация“. Лектори ще бъдат Трайчо Трайков, Иван Н. Иванов, Иван Хиновски, Евгени Чачев, Величка Маринова, Румяна Станчева.

ПРОГРАМА

10:30 – 11:00 Регистрация

11:00 – 11:10 Откриване 

I панел: Стратегии

Модератор:  гл. ас. д-р Евелина Христова

Доклади:

11:10 – 11:30 Енергийна икономика и международни енергийни пазари

Лектор: Трайчо Трайков

11:30 – 11:50 Новият програмен период 2014-2020 и финансирането на енергийни инфраструктурни проекти

Лектор: Евгени Чачев

11:50 – 12:10 Конкуренция и регулация в енергетиката

Лектор: Величка Маринова

12:10 – 12:30 Ролята на енергетиката за развитието на публичната среда и икономиката

Лектор: Димитър Бъчваров

12:30 – 12:40 Кафе-пауза

 

II панел: Добри практики

Модератор: гл. ас. д-р Евелина Христова

Доклади:

12:40 – 13.00 Управление на енергийни проекти

Лектор: Иван Хиновски

13:00 – 13:20 Природният газ – настояще и бъдеще

Лектор: доц. д-р Иван Иванов

13:20 – 13:40 Възобновяеми енергийни източници

Лектор: проф. д.т.н. Румяна Станчева

13.40 – 14:00 Управление на енергийните ресурси, предприемачество и иновации

Лектор: доц. д-р Кирил Радев

14:00 – 14:30 Дискусия

14.30 Закриване

 

За автора:

е написал 95 статии в този сайт.

Остави коментар

Можете да вземете своя граватар от тук!

© 2019 StudentCity.bg. Всички права запазени!
developed by dilana.in