Национална конференция на германистите в България

От 30 октомври до 1 ноември 2014 г. Нов български университет събира над 60 германисти от България, Германия и Словения на 4. Национална конференция на

Съюза на германистите в България с международно участие на тема “Основни акценти на българската германистика през 21. век.

Началото е на 30 октомври от 13:30 часа в 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“ Корпус 1 на Нов български университет. Организатори са Съюз на германистите в България и департамент „Романистика и Германистика“, НБУ.

Пленарни доклади ще изнесат проф. Дьорте Бишоф, Университет в Хамбург, проф. Урсула Пайнтнер, ДААД и проф. Христо Тодоров, Нов български университет.

Модератори са проф. Мария Грозева, Нов български университет и проф. Николина Бурнева, ВТУ.

Националните конференции на Съюза на германистите в България се провеждат на всеки две години с участието на колеги-германисти от други страни. Те дават форум за представяне на научните постижения на германистите у нас, за изява на докторантите и младите асистенти, както и за инициирането на общи проекти.

За автора:

е написал 95 статии в този сайт.

Остави коментар

Можете да вземете своя граватар от тук!

© 2019 StudentCity.bg. Всички права запазени!
developed by dilana.in