Дават стипендии на студенти от Павел баня

Започва изплащането на стипендии на студенти от община Павел баня, съобщиха от администрацията. Общо 31 студенти ще получат  по 400 лв., стипендия за първия семестър на учебната 2014/2015 г.

Заповедта на кмета на общината Станимир Радевски е на основание Решение на Общинския съвет от 29.01.2015 г. Според него всички, одобрени от специална комисия студенти от община Павел баня, ще получават по 100 лв. месечно за учебната година.

Стипендиите се изплащата на основание Правилника за финансово подпомагане на студенти от община Павел баня и политиката за  осигуряване на подкрепа на младите хора  в Общината и задоволяване потребностите от изпълнителски и ръководни кадри. Право на парична помощ имат студенти, които живеят в населено място от общината, приети са за обучение във  висше учебно и са заявили желание за стипендия в срок.  Те трябва да са приключили успешно поне  първата година  от своето обучение, да имат успех не по-нисък от много добър 5.00 и да са представили разработка на тема, определяна ежегодно от  кмета на Общината.

Студент, който самоволно прекъсне образованието си  или е изключен от висшето училище за проявена груба небрежност към учебната работа, е длъжен да върне на общината сумата, която е изразходвана за него като стипендиант, заедно със законно установените лихви.

За автора:

е написал 95 статии в този сайт.

Остави коментар

Можете да вземете своя граватар от тук!

© 2019 StudentCity.bg. Всички права запазени!
developed by dilana.in