Публикации с етикет ‘‘конференция’’

Национална конференция на германистите в България

Национална конференция на германистите в България
От 30 октомври до 1 ноември 2014 г. Нов български университет събира над 60 германисти от България, Германия и Словения на 4. Национална конференция на Съюза на германистите в България с международно участие на тема “Основни акценти на българската германистика през 21. век. Началото е на 30 октомври от 13:30 часа в 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“ Корпус 1 на Нов български университет. Организатори са Съюз на ...
Цялата статия

Научна конференция „Акценти в българската германистика на 21 в.” в НБУ

Научна конференция „Акценти в българската германистика на 21 в.” в НБУ
Департамент „Романистика и германистика“ в Нов български университет и Съюзът на германистите в България организират съвместно конференция на тема „Акценти в българската германистика на 21 в.“ (30.10. – 01.11.2014 г.) Съюзът на германистите в България, който догодина ще отпразнува 10-годишнината от създаването си, провежда всеки две години научни конференции посветени на актуални въпроси на германистиката. Основните спонсори на конференцията са Германската служба за академичен обмен ...
Цялата статия

Международна конференция във Факултета по славянски филологии

Международна конференция във Факултета по славянски филологии
На 30-31 май 2014 ще се проведе Международна конференция във Факултета по славянски филологии на СУ.  Дискусиите на международната конференция ще бъдат насочени към проблеми на балканското езикознание, на палеобалканските езици, на балканската етнология, етнолингвистика, фолклор и на сравнителното балканско литературознание, а също към отделните балкански литератури в контекста на европейските литератури от ХIХ в. до наши дни.  Работни езици са български, английски, френски, руски, ...
Цялата статия

Конференция на младите учени в УНСС

Конференция на младите учени в УНСС
На 4 ноември в УНСС ще се проведе Девета международна научва конференция на младите учени. Темата на конференцията е "Икономиката на България в променящата се полилитическа, социална и икономическа среда". Тематичните направления на събитието ще бъдат: Финансова политика и пазари, счетоводна политика и одит, Мениджмънт, маркетинг и предприемачество.
Цялата статия
Страница 1 от 11
© 2019 StudentCity.bg. Всички права запазени!
developed by dilana.in